SIS HVA

Direct inloggen bij SIS HVA

SIS HVA – 500

De Hogeschool van Amsterdam maakt gebruik van het Studenten Informatie Systeem (SIS). Middels dit systeem kunnen alle zaken omtrent een opleiding geregeld worden. Studentgegevens worden in dit systeem geregistreerd, maar ook studenten kunnen inzage krijgen in hun gegevens. Bijvoorbeeld hun studieresultaten. Ook kunnen hier diverse zaken geregeld worden, zoals het indienen van een verzoekschrift. Alleen docenten, studenten en andere medewerkers hebben toegang tot SIS.

Onderdelen van SIS

SIS bevat vele onderdelen:

 • Studieresultaten: je vindt er al je behaalde cijfers. Het meest recente cijfer dat je hebt behaald staat bovenaan.
 • Nummer van studiedeel: de code die hierbij hoort is opgebouwd uit letters van je vakgebied en het bijhorende studiegidsnummer. Net zoals in het OER beschreven staat.
 • Studievereisten: een overzicht van alle studieonderdelen die je behoort te behalen om een diploma te krijgen. Denk aan vakken, minoren, stage, enzovoort. Daarnaast zijn er ook vereisten van eerdere opleidingen te vinden.
 • Inschrijven: via het kopje inschrijven kun jij je inschrijven voor minoren, vakken en herkansingen. Dit kun je doen door het studiedeel, zoals een vak of minor te kiezen. Via mijn studievereisten schrijf jij je in voor een herkansing.
 • Communicatie: vanuit SIS wordt alle communicatie verstuurd. Denk aan brieven en e-mails. Zoals een bevestiging van het registeren van je cijfers, een studieadvies (BSA) of bewijs van inschrijving. De berichten kun je terugvinden onder het tabblad Mijn communicatie.
 • Adviseurs: elke student krijgt een programma-adviseur toegewezen. Dit kan een studieloopbaanbegeleider (SLB’er), mentor of coach zijn.
 • Studierooster: alle studieactiviteiten waarvoor je bent ingeschreven en wanneer ze zijn.
 • Studiegegevens: door middel van dit kopje kun je al je studiegegevens raadplegen. Je kunt je ook inschrijven.
 • Studieadviezen en diploma: bekijk al je officiële studieadviezen. Een voorbeeld is het BSA. Hier kun je ook je diploma aanvragen, maar de wijze van het aanvragen van een diploma kan per opleiding verschillen. Kijk hiervoor in de AZ-lijst op DLWO hoe het geregeld is bij jouw opleiding. Ook kun je onder Mijn studieadviezen alle wijzigingen bijhouden. Bijvoorbeeld als je een beroep hebt aangetekend tegen een negatief BSA.
 • Diplomagegevens: hier vind je als je behaalde diploma’s. Denk aan een behaalde propedeuse of bachelor.

Inloggen SIS HVA

Inloggen bij SIS kan middels de volgende link: sis.hva.nl. Inloggen kan middels dezelfde inloggegevens al voor je account van je HvA:

 • Vul in het eerste invulveld je HvA-ID in. Je HvA-ID is je e-mailadres zonder @hva.nl. Gebruik kleine letters.
 • Vul in het twee invulveld het bijbehorende wachtwoord in.
 • Klik op de grijze knop met ‘aanmelden’.
 • Onder aan de pagina kun je op links klikken voor meer informatie over SIS. Klik op ‘studenten’ of ‘docenten, SLB’ers en OBP’ voor meer informatie.
 • Voor het activeren of wijzigen van je wachtwoord klik je op ‘activeren/wijzigen wachtwoord HvA-ID. Vervolgens dien je in te loggen als student.