DLWO

Direct inloggen bij DLWO HVA

DLWO Inloggen

De DLWO biedt heel veel mogelijkheden voor onderwijsinstanties. Het is mogelijk om er mededelingen, lesmateriaal en andere informatie op te zetten. Deze is beschikbaar alle studenten, docenten en andere medewerkers. Hierdoor kan er effectiever en efficiënter samengewerkt worden, beter gecommuniceerd worden en hebben de studenten beschikking tot extra lesmateriaal en verdieping.

Wat is de DLWO van de HvA?

Een flexibele web omgeving. Dat is de Digitale Leerweg Omgeving (DLWO). In deze omgeving heb je de beschikking tot allerlei tools en functies die bij het leren, onderzoeken, doceren en werken horen. Er zijn er allerlei soorten activiteiten beschikbaar. Denk aan blogs, wiki’s, gedeelde white boards, inleverboxen, video conferencing, discussieplatforms en takenlijsten. Als medewerker, docent en student kun je zelf beslissen van welke voorzieningen je gebruik wilt maken.

DLWO Voor docenten

De DLWO is voor de docent een prima tool om het anders in te kunnen richten. Denk aan discussieplatforms en webconferenties om studenten net even wat extra begeleiding te bieden. Of bijvoorbeeld het inzetten van kennisclips. Dit zijn korte video’s waarin de docent een bepaalde thema uitlegt. De docent heeft een eigen lesruimte.

Mogelijkheden

Op de startpagina van de DLWO kunnen mededelingen geplaatst worden. Bijvoorbeeld voor studenten die de lessen volgen. Verder is er een digitale brievenbus. Hier kunnen studenten hun opdrachten inleveren. De brievenbus is voorzien van een plagiaatscanner. Hiermee kan de docent gelijk zien of er plagiaat is gepleegd.

Discussieplatforms en andere tools

Voor het stroomlijnen van vragen zijn er de discussieplatforms. De antwoorden zijn ook voor andere studenten inzichtelijk. Er kan een samenwerkomgeving worden ingericht, waar studenten samen kunnen werken aan documenten. Hier staan diverse tools in, zoals een groepskalender en takenlijsten. Ter aanvulling of verdieping van een college kan er binnen de DLWO webconferenties gehouden worden. Dit kan gedaan worden met PowerPointpresentaties en gedeelde whiteboards.

Wat kun je precies met DLWO?

Een DLWO biedt verschillende mogelijkheden voor studenten, docenten en andere medewerkers van een opleidingsinstituut. Om concreet te zijn kan het volgende:

 • Op afstand met elkaar overleggen door middel van videoconference
 • Discussiëren door middel van een discussielijst
 • Bijhouden gezamenlijke agenda
 • Bijhouden van takenlijsten
 • Delen van documenten
 • Gezamenlijk bloggen
 • Bundelen van kennis in een wiki
 • Maken en bijhouden van projectplanningen
 • Maken van een kennisbank
 • Als groep tegelijk in één document werken
 • Plaatsen van mededelingen

Samenwerken

Via een teamsite in de DLWO kunnen studenten met elkaar samenwerken. Deze kan door de student of medewerker worden aangemaakt. Hierdoor is het mogelijk om voor projecten met elkaar samen te werken. Meestal is er in de DLWO al een afdeling of teamsite aangemaakt. Afhankelijk van de rechten kun je op een site beheren, lezen of toevoegen. De beheerder kan deze rechten toekennen.